Schrijfwijzer

Schrijfwijzer

Schrijfwijzer Duurzame Termen

Met of zonder koppelstreepje? Inclusief slash? Hoort die apostrof daar wel? De Nederlandse taal zit soms vol raadsels en ontwikkelt zich continu. Datzelfde geldt voor de markt voor verduurzaming, energietransitie en andere innovatieve oplossingen. En wat is dan de juiste schrijfwijze van al die nieuwe producten, technieken en systemen?

Om daarin duidelijkheid te scheppen, ontwikkelden wij de Schrijfwijzer Duurzame Termen. Mis je woorden in deze lijst of ben je het helemaal niet eens met de schrijfwijze die wij hanteren, laat het ons dan weten!
A
aardgasvrij
aardgasvrij ready
aardwarmte
absorptiewarmtepomp
aircowarmtepomp
all-electric
B
balansventilatie
batterij-energieopslagsysteem
batterijopslag
belastingduurkromme
BENG | Bijna Energie Neutraal Gebouw
BENG-eisen
BENG-woning
biogasketel
bodemisolatie
bodemwarmtepomp
brandstofcel
BREEAM | Building Research Establishment Environmental Assessment Method
broeikasgas
broeikasgasuitstoot
buitenluchtwarmtepomp
C
circulariteit
CO2-neutraal
CO2-reductie
CO2-uitstoot
CO2-voetafdruk
convectorventilator
cradle-to-cradle
cradle-to-grave
cv-installatie
cv-ketel
cv-temperatuur
D
dakisolatie
DEI+ | Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie
DGNB | Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
douche-wtw
douchebak-wtw
douchepijp-wtw
douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinunit
E
EIA | energie-investeringsaftrek
energieaanbod
energiebesparende maatregelen
energiebesparing
energieflexibel
energieneutraal
energieopslag
energieopslagsysteem
energieopwekker
energieopwekking
energietransitie
energieverbruiksmanager
energievraag
energiezuinig
EPC | energieprestatiecoëfficiënt
EPD | Environmental Product Declaration
F
fossiele energiebronnen
G
gasgestookte absorptiewarmtepomp
gebouwautomatisering
gevelisolatie
groen dak
groen gas
groengasketel
GW | gigawatt
GWh | gigawattuur
H
hemelwaterafvoer
hemelwaterafvoerleiding
HEMS | Home Energy Management System
hogetemperatuurbron
hogetemperatuuropslag
Hoogtemperatuurradiatoren
hoogtemperatuurwarmtenet
hoogtemperatuurwarmtepomp
hr-ketel
HR++-glas
HT-radiatoren
HT-warmtenet
hybride warmtepomp
I
infraroodpaneel
installatie-adviesbureau
ISDE | Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
ISSO-publicatie
J
jaren 30-woning
jaren 70-woning
JTF | Just Transition Fund
K
koolstofdioxide
koudwaterleiding
kWh | Kilowattuur
Kyoto-protocol
L
laagtemperatuurafgiftesysteem
laagtemperatuurluchtverwarmer
laagtemperatuurverwarmingsysteem
laagtemperatuurwarmtenet
LCA | levenscyclusanalyse
ledkaars
ledlamp
ledverlichting
LEED | Leadership in Energy and Environmental Design
leidingwaterinstallatie
LT-warmtenet
LTV | laagtemperatuurverwarming
LTV-convector
LTV-radiator
LTV-systeem
lucht/luchtwarmtepomp
lucht/waterwarmtepomp
M
MIA | milieu-investeringsaftrek
middentemperatuurverwarmingsysteem
middentemperatuurwarmtenet
milieuvriendelijk
MOOI | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie
MT-warmtenet
MTV | middentemperatuurverwarming
MTV-systeem
MW | Megawatt
MWh | Megawattuur
N
netcongestie
nieuwbouwwoning
NOM | nul op de meter
NOM-woning
nul-op-de-meterwoning
P
peakshaving
plafondventilator
plasticsoep
plug & play
prefab
prefab woning
pv-paneel
pvt-paneel
R
radiatorventilator
routekaart energieopslag
S
salderingsregeling
schilisolatie
SDE++ | Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
skids
spouwmuurisolatie
SVM | Subsidieregeling Verduurzaming MKB
SWW | sanitair warm water
T
tafelventilator
TCO | Total Cost of Ownership
temperatuurverlagingstest
thermische opslag
thuisbatterij
thuisopslag
triple glas
V
VAMIL | Willekeurige afschrijving Milieu-investering
vegetatiedak
ventilatieluik
ventilatiewarmtepomp
vloerisolatie
vloerverwarming
W
wandverwarming
warmtapwatergebruik
warmtapwaterleiding
warmteaccu
warmtebuffer
warmteopslag
warmteopwekking
warmtepompboiler
warmtepomprendement
warmwaterleiding
water/waterwarmtepomp
waterdamp
waterstofketel
waterzijdig inregelen
wijkbatterij
WKO | warmte- en koudeopslag
WKO Duurzaamheid Award
WKO-installatie
WKO-systeem
WKO’s
wtw | warmteterugwinning
wtw-systeem
wtw-unit
wtw-unit
Z
zeerlaagtemperatuurwarmtenet
ZLT-warmtenet
zomernachtventilatie
zonne-energie
zonneboiler
zonneboilercombi
zonnegascombi
zonnepaneel
zoutbatterij