Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer


Stijlmeesters verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Stijlmeesters aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.


Site


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Stijlmeesters.nl verkregen is. Stijlmeesters.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet.


Auteursrecht


Op alle teksten op Stijlmeesters.nl rust auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te framen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Stijlmeesters.


Hyperlinks


Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Stijlmeesters zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Stijlmeesters geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.