Authentieke vormgeving voor Bodemenergie-schildje

Gebouwen die gebruik maken van duurzame bodemenergie: het is iets om trots op te zijn. Het Gebruikersplatform Bodemenergie vroeg ons daarom een gevelschildje te ontwikkelen waarmee bedrijven de buitenwereld kunnen tonen dat zij bodemenergie benutten.

Wat we deden

Vormgeving en presentatie verzorgen.

De wens

Het Gebruikersplatform Bodemenergie helpt eigenaren en beheerders van bodemenergiesystemen om hun systemen te optimaliseren. De vereniging wilde een geëmailleerd gevelschildje ontwikkelen dat eindgebruikers van een bodemenergiesysteem aan de buitenkant van hun gebouw kunnen bevestigen. Zo kunnen zij klanten, bezoekers of andere stakeholders tonen dat hun pand op duurzame bodemenergie functioneert.

De strategie

Passend bij de huisstijl van het Gebruikersplatform Bodemenergie hebben we het schildje vormgegeven. Vervolgens zorgden we voor een mooie presentatie en beeldmateriaal van het schildje, zodat het Gebruikersplatform het op een optimale wijze aan potentiële afnemers kan presenteren.

Het eindresultaat

Tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie in november 2017 is het eerste exemplaar uitgereikt aan de winnaar van de WKO Duurzaamheid Award 2017: Fréderique Houben van de Universiteit Utrecht. Zij kreeg het schildje uit handen van Jacqueline Cramer. De schildjes prijken inmiddels op steeds meer gevels.