Verslaglegging van de bijeenkomsten van het Gebruikersplatform Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie houdt met enige regelmaat bijeenkomsten voor haar leden en stakeholders. Daar bespreekt men actuele ontwikkelingen binnen de wereld van bodemenergie. Stijlmeesters draagt bij aan de organisatie van de bijeenkomsten en doet de verslaglegging.

Wat we deden

Deelnemers uitnodigen, verslag schrijven.

De vraag

Het doel van het Gebruikersplatform is om kennis over warmte- en koude-opslagsystemen (WKO-systemen) te delen met de eigenaren van de WKO-systemen. Dit doet het gebruikersplatform onder andere door informatieve bijeenkomsten te organiseren. Wij helpen de vereniging bij de organisatie van deze bijeenkomsten.

Onze aanpak

In samenspraak met het Gebruikersplatform Bodemenergie bepalen we per bijeenkomst hoe we het thema en de onderwerpen het beste onder de aandacht van potentiële bezoekers kunnen brengen. Als het programma is samengesteld, verzorgen we de uitnodigingen en zijn op de dag zelf aanwezig om verslag te doen van het event. Dat verslag werken we uit en publiceren we na de bijeenkomst op de website van het Gebruikerplatform, samen met de hand-outs van de presentaties van alle sprekers.

Het eindproduct

Stijlmeesters brengt de bijeenkomsten effectief onder de aandacht, helpt achter de schermen bij de regie van de bijeenkomsten en verzorgt alle begeleidende communicatie; van uitnodiging tot verslag.