Kernachtige beschrijvingen van technische innovaties op TechniekNL

De portal www.detechniekachternederland.nl van Techniek Nederland (UNETO-VNI) publiceert regelmatig beschrijvingen van actuele, unieke en innovatieve projecten in de installatietechniek. De website is onderdeel van een brede imago-campagne van de installatiebranche in de zakelijke markt, die ook via de sociale media wordt gevoerd onder de naam TechniekNL.

Wat we deden

Interviewen betrokken projectpartners, beschrijven projecten, beeldmateriaal opvragen.

De vraag

Beschrijf op een aantrekkelijke manier de bijzondere, innovatieve projecten voor de imagocampagne voor de installatiebranche binnen de zakelijke sector. Uit de projectbeschrijvingen moet naar voren komen wat het project inhoudt en welk vraagstuk het betrokken installatiebedrijf ermee oplost voor de eigenaar of beheerder.

Onze aanpak

Via telefonische interviews verzamelen we de benodigde informatie over de projecten. Deze informatie werken we uit in prettig leesbare projectbeschrijvingen in de vorm van nieuwsberichten. We verwerken de feedback van de geïnterviewde en sturen de definitieve tekst, met beeldmateriaal, naar de eindredacteur bij UNETO-VNI.

Het eindproduct

Elke maand levert Stijlmeesters een of meerdere projectbeschrijvingen aan, compleet met beeldmateriaal, klaar om gepubliceerd te worden op de website van TechniekNL.

www.detechniekachternederland.nl