Researchen en schrijven van whitepapers van Hager

Whitepapers kunnen in de communicatie met professionals een nuttige functie vervullen. Als bedrijf kun je ermee laten zien welke marktontwikkelingen er aan komen en welke kennis en expertise er in huis is. Een whitepaper is doorgaans een uitgebreid, diepgaand verhaal dat op een productonafhankelijke manier ingaat op een bepaald thema. Hager ontwikkelt geregeld dergelijke whitepapers en Stijlmeesters helpt hen daarbij.

Wat we deden

Researchen en bronnen zoeken, informatie ordenen en een structuur opstellen, teksten op een journalistieke wijze schrijven.

Het verzoek

Hager wil graag kennisdelen met haar klanten om hen op deze wijze te boeien en te binden. Ze vroeg ons om haar te helpen bij het samenstellen van een whitepaper over de toekomst van de verdeeltechniek in de woning.

Ons werk

Op basis van een eerste opzet met onderwerpen die Hager ons aanleverde, gingen wij op zoek naar bronnen en achtergrondinformatie. Na het verzamelen van een grote hoeveelheid informatie, uit geschreven en gesproken bronnen, zijn we per hoofdstuk ruwe teksten gaan schrijven. Deze teksten hebben we voorgelegd bij de specialisten van Hager. Zij gaven inhoudelijke feedback, waarna wij de teksten hebben aangepast en herschreven.

Het resultaat

Vanuit de samenwerking met de specialisten van Hager en met hulp van alle andere bronnen ontstond uiteindelijk een inhoudelijk zeer gedegen whitepaper over verdeeltechniek. De hoofdstukken geven stuk voor stuk op een objectieve wijze de verschillende markt- en technische ontwikkelingen weer. Uiteindelijk deelde Hager tijdens trainingen en bijeenkomsten het document met haar relaties en stelde zij de whitepaper beschikbaar op haar website.

Bekijk hier de whitepaper.