Redactie voor Magazine Aanbesteden

De stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra (STABI) en het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland zijn onafhankelijk organisaties die de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt. Zij doen dit voor de bouw-, infra- en installatiebranche en proberen de aanbestedingspraktijk en -processen transparant en begrijpelijk te maken. Waar nodig kaarten zij misstanden en foute aanbestedingsprocedures aan.

Wat we deden

Afnemen van interviews, schrijven van artikelen op basis van interviews en deskresearch en eindredactie van columns en overige artikelen.

De klantvraag

Opdrachtgevers STABI en Aanbestedingscentrum Techniek Nederland organiseren elk jaar een congres over de belangrijkste onderwerpen op het gebied van aanbestedingen. Door de coronacrisis kon het congres dit jaar niet doorgaan. De opdrachtgevers besloten de ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van aanbestedingen daarom via een magazine aan het publiek te tonen. Ze vroegen ons om zowel de redactie als de eindredactie op ons te nemen. De nadruk in de artikelen moest liggen op innovatief, eerlijk en duurzaam aanbesteden.

Onze aanpak

Op basis van telefonische interviews en eigen onderzoek schreven we artikelen met een focus op innovaties binnen aanbestedingen en hoe aanbestedingsprocessen zo eerlijk mogelijk kunnen doorlopen. Verder schreven we een voorstel voor een Voorwoord door Maxime Verhagen (voorzitter van Bouwend Nederland) en Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland). Tevens verzorgden we de eindredactie voor enkele andere artikelen en columns van externe schrijvers.

Het eindresultaat

Het informatieve magazine met daarin vele ins & outs en nieuwe inzichten op het gebied van Nederlandse aanbestedingen in de bouw- en installatiebranche verscheen begin februari. Het eindresultaat wordt digitaal en via de post naar de relaties van beide organisaties gestuurd. De opdrachtgevers waren erg tevreden met onze bijdrage en gaven aan dat ze hadden genoten van de goede samenwerking.

Bekijk hier het magazine ‘Aanbesteden, de techniek van het doorbouwen’.

Quote Image
"Wij kijken weer uit naar de samenwerking dit jaar. Want ook daar kunnen we weer op doorbouwen!"
Laurens de Vrijer Aanbestedingscentrum Techniek Nederland