Redactie en vormgeving van het TVVL Transitiedocument

TVVL, kennispartner in de technologiesector, verenigt bijzonder veel specialisten uit de installatiesector. In het Transitiedocument laat TVVL zien hoe de sector zijn schouders zet onder de energietransitie en welke technische aanbevelingen en ideeën er bij de leden leven.

Wat we deden

TVVL Klimaattafels (bijeenkomsten) bijwonen, Transitiedocument schrijven, vormgeving en lay-out.

De klantvraag

In de komende 30 jaar wordt de gebouwde omgeving in ons land energieneutraal. Daarvoor moet het kennisniveau bij vakmensen in de installatiesector en de kwaliteit van de technische systemen omhoog. Om daarbij te helpen, heeft de TVVL het Transitiedocument uitgewerkt, met daarin de belangrijkste technische richtingen en mogelijkheden voor vijf thema’s. De ideeën en mogelijkheden zijn gevormd tijdens vijf bijeenkomsten, TVVL Klimaattafels, waaraan in totaal 75 deelnemers deelnamen. Wij kregen het verzoek om het transitiedocument te schrijven en vorm te geven.

Onze aanpak

Vanuit de vijf bijeenkomsten kregen wij alle input, die de deelnemers, via brainstormsessies en mindmappen, hadden geleverd. Daarbij ging het om aantekeningen, mindmaps en allerlei andere onverwachte associaties en ideeën. Op basis van deze input en de conclusies die aan het einde van elke sessie werden getrokken, hebben wij in heldere taal een samenvatting van elk thema beschreven. Niet alleen de tekst is helder, ook de vormgeving van het Transitiedocument is heel overzichtelijk geworden.

Het resultaat

Met het TVVL Transitiedocument laat TVVL hun leden, de stakeholders, de politiek en andere maatschappelijke organisaties zien waar de technologiesector toe in staat is. Hiermee voorziet TVVL het Klimaatakkoord van technische aanbevelingen en een plan van aanpak. Op Building Holland, een innovatie-event voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector in de RAI Amsterdam, heeft TVVL het Transitiedocument gepresenteerd aan zijn achterban.