Projectbeschrijvingen voor Alklima

Alklima is sinds 1994 actief als exclusief importeur van de producten van Mitsubishi Electric in Nederland.

Wat we deden

Pakkende teksten schrijven die de lezer informeren over projecten waarin de producten van leverancier Alklima zijn toegepast.

De klantvraag

De opdrachtgever vraagt ons regelmatig om projectbeschrijvingen te maken van bijzondere projecten waarbij de installaties van Mitsubishi Electric zijn gebruikt. De exclusieve importeur en leverancier van Mitsubishi Electric-producten wil zo aan de markt laten zien wat er binnen woningen en utiliteitsgebouwen allemaal mogelijk is met de toepassing van deze installaties.

Onze aanpak

We interviewen altijd eerst de partijen die direct betrokken zijn bij het project, waaronder de installateur en de opdrachtgever. Als het nodig is, ontvangen we ook input van de betrokken adviseur of medewerker van Alklima om extra details over het project te verzamelen. We vragen altijd naar de aanleiding van het project en welke rol de producten van de opdrachtgever hierin spelen. Uiteraard bespreken we ook de totstandkoming van de werkzaamheden en het eindresultaat. Als de geïnterviewde personen akkoord zijn met de inhoud van de tekst, sturen we deze naar Alklima op.

Het eindresultaat

Door in de teksten juist ook een persoonlijke noot toe te voegen en niet te veel in te zoomen op de producten, ontstaan levende, fijn leesbare teksten. Alklima plaatst de projectbeschrijvingen die we aanleveren op de website, als showcase van voorbeelden van succesvolle projecten die zijn gerealiseerd met apparaten van Mitsubishi Electric. Ook worden sommige teksten gebruikt voor artikelen in vakbladen of andere media.

Lees hier een van onze projectbeschrijvingen op de website van Alklima.