Persberichten schrijven en versturen voor FedEC

De Federatie van energie consultants (FedEC) is een beroepsvereniging voor energiedeskundigen, -engineers en -adviseurs. De vereniging behartigt de belangen van de leden en de energiebranche.

Wat we deden

Het schrijven van persberichten en het verzenden van de persberichten via ons perssysteem naar vakpers, landelijke en regionale media.

De klantvraag

Eind 2020 en begin 2021 was er veel te doen rondom het nieuwe systeem voor het opstellen en uitgeven van Energielabels. Er was veel onrust, maar ook onduidelijkheid en zelfs bewust verspreide misinformatie. FedEC vroeg ons om de perscommunicatie te verzorgen en daarmee te zorgen voor eerlijke en duidelijke informatie over het nieuwe stelsel voor Energielabels.

Onze aanpak

Bij het schrijven van de persberichten verwerken we de input van FedEC tot een helder bericht, dat voldoet aan journalistieke eisen en maatstaven. Uiteraard formuleren we het persbericht zo dat deze bijdraagt aan het behalen van de doelstelling die FedEC heeft met het bericht. Dat kan verschillen: van het informeren van de lezer tot het aansporen tot actie van bepaalde instanties. Na goedkeuring van FedEC verzenden we het persbericht naar de gewenste media via onze mailtool.

Het Eindresultaat

In de laatste maanden van 2020 en in de eerste maanden van 2021 verstuurden we meerdere persberichten voor FedEC. Dit kwam omdat er steeds andere geluiden in de media verschenen die om een reactie vroegen. Elk bericht in het belang van de werkzaamheden van de leden van deze beroepsvereniging. Omdat wij een zeer breed bereik hebben van zowel vakpers als van algemene, nationale en regionale media, kon de vereniging haar verhaal op een effectieve manier verspreiden. Zo waren de persberichten op dat moment het juiste middel om het brede publiek te bereiken en te informeren.