Infographics voor ISSO over route naar vakbekwaam Energieprestatieadviseur

ISSO levert vakkennis aan professionals in de bouwsector en de installatiebranche zodat zij aan een veilige, gezonde en duurzame gebouwde omgeving kunnen werken.

Wat we deden

Infographics maken over de verschillende routes om een vakbekwaam Energieprestatieadviseur te worden.

De klantvraag

Op 1 januari 2021 veranderen de normen en eisen rondom de energieprestatie (EP). De opdrachtgever vroeg ons om infographics te maken die adviseurs een helder beeld geven van wat die verandering voor hen betekent. De beelden tonen overzichtelijk wat zij moeten doen om aan de nieuwe eisen te voldoen voor vakbekwaam EP-adviseur.

Onze aanpak

Op basis van de vraag van de opdrachtgever maakten we uit alle aangeleverde input een eerste ontwerp voor de infographics. De belangrijkste uitdaging was om de grote hoeveelheid informatie te bundelen tot een aantrekkelijk en overzichtelijk beeldmateriaal. Op basis van de feedback van de opdrachtgever op het eerste ontwerp, pasten we de infographics aan tot deze naadloos aansloten op de klantvraag.

Het eindresultaat

We creëerden infographics die als een soort stroomdiagrammen direct per situatie inzichtelijk maken welke opleidingen de potentiële EP-adviseur moet afronden om aan de eisen te voldoen. Via de infographics is ook direct inzichtelijk welke hulpmiddelen beschikbaar zijn voor de verschillende opleidingen en welke exameninstituten de benodigde opleidingen aanbieden. Door de verschillende keuzes qua deelgebieden voor de EP-adviseur naast elkaar te zetten in de infographics is direct duidelijk of de hiervoor benodigde opleidingen (veel) van elkaar verschillen. Opdrachtgever ISSO was erg tevreden met het resultaat en de infographics staan inmiddels met een toelichting over de nieuwe eisen en normen op de website.