Duik in de wereld van contamination control voor VCCN

VCCN (Vereniging voor Contamination Control Nederland) spant zich in om kennis te delen en over te dragen op het gebied van contamination control. Voor een speciale uitgave produceerden we een tiental artikelen over cleanrooms en schone werkomgevingen.

Wat we deden

Eén magazine en één centraal onderwerp: contamination control en cleanrooms. Voor VCCN schreven we een serie van tien artikelen, uiteenlopend van de geschiedenis van de cleanroom tot een verhaal over vuil op de lens van een satellietinstrument. Daarnaast verzorgden we de vormgeving van deze speciale uitgave.

Wens van de klant

Eens per kwartaal brengt VCCN C2MGZN uit, een hardcopy vaktijdschrift voor hun leden met daarin uiteenlopende artikelen over actuele ontwikkelingen rondom cleanroom techniek en contamination control. Om meer mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met deze onderwerpen wilde de vereniging een bewaarspecial uitgeven. Wij werden gevraagd om hiervoor de content te creëren en de vormgeving te bedenken en te realiseren.

Onze aanpak

Technische vraagstukken vormen voor ons geen probleem, maar cleanrooms zijn van een andere orde. Om goed beslagen ten ijs te komen, volgden we de introductietraining ‘Cleanroom Gedrag’ aangeboden door VCCN. Met het bewijs van deelname en een hoop nieuwe kennis op zak interviewden we diverse leden van de vereniging en externe partijen. De onderwerpen voor deze gesprekken kwamen van de VCCN, waarna wij de inhoudelijke invulling konden verzorgen. In overleg met VCCN bepaalden we het gewenste beeld en ging onze eigen fotografe op pad om het beeldmateriaal te schieten. Ook op het gebied van de vormgeving ontzorgden we VCCN en leverden we een volledig opgemaakt tijdschrift af, klaar om naar de drukker te sturen.

Het eindresultaat

In mei 2022 publiceerde VCCN de bewaarspecial onder de naam ‘De wereld van Contamination Control’. Naast de technische kant, belicht het tijdschrift ook de toepassing van cleanrooms in de vijf vakgebieden die de vereniging vertegenwoordigt: Micro/nano-elektronica, Healthcare, Food, Life sciences en Space. Hiervoor interviewden we diverse specialisten, bijvoorbeeld van ASML, Prinses Maxima Centrum en TNO. Het magazine is gratis aan te vragen via de website van VCCN.